Ako sa robí servis klimatizacii?

Servis klimatizácie pozostáva z nasledujúcich pracovných úkonov:

  • Čistenie tela vnútornej aj vonkajšej jednotky
  • Očistenie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
  • Kontrola elektrickej časti vnútornej jednotky
  • Kontrola ventilátora a žalúzie
  • Očistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej a vonkajšej jednotky
  • Prečistenie kondenzátora vonkajšej jednotky
  • Skontrolovania množstva chladiva + meranie tlaku v systéme a kontrola trojcestného ventilu
  • Skontrolovanie ventilátora vonkajšej jednotky