Servis fancoilu

Fancoil je zariadenie, ktoré pracuje na princípe konvektora a je špecifický v tom, že v ňom cirkuluje voda. Fancoil sa využíva na chladenie alebo vykurovanie miestnosti. Jednotky môžu byť vstavané (bez plášťa) alebo voľne stojace/zavesené (s plášťom). Servis fancoilu zahŕňa vyčistenie a dezinfekciu filtrov vnútornej jednotky (fancoil nemá vonkajšiu jednotku), skontrolovanie ventilátoraventilovkondenzu.

 

Servis fancoilov robíme v administratívnych budovách, hoteloch či domácnostiach. Viac informácií k servisným úkonom nájdete v jednotlivých produktoch.

Cena: 

image_805 Servis fancoil 1ks
110,00 €
s DPH
image_806 Servis fancoil 2ks
200,00 €
s DPH
image_807 Servis fancoil 3ks
295,00 €
s DPH

Cena: